Lösningar för växande företag

Utvalda tjänster som syftar till att främja er tillväxt. Prata med oss, vi vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa!

BI & data science

Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI), Maskininlärning, Big Data, Data hantering och analys av data för att säkerställa att ni använder all tillgänglig information för att ta rationella affärsbeslut. Genom att leverera analyser noggrant definierade av er till era interna användare, rådgivning och layout av omfattande datahantering.

back- /front-end utveckling

Mycket enkelt, ditt team arbetar med front-end, vi tar hand om back-end. Eller vice versa. Eller på något annat möjligt sätt för att se till att era egna interna utvecklare kan koncentrera sig på de delar av produktleveransen som ni prioriterar. Vi kommer att stödja er med resten av arbetet inom budget och tid på ett kvalitativt sätt.

produkt/mjukvarutester

Kvalitetssäkring (QA) för din produkt, för att säkerställa att alla direkta och indirekta behov är mötta och att användarna således får en kompromisslös upplevelse. Vi erbjuder helt anpassade testtjänster för varje del av er programvara, byggd på någon av de populära plattformarna.

IT och affärsrådgivning

Vi erbjuder ett brett utbud av avancerade informationstekniska (IT) och affärsrelaterade konsulttjänster. Det är kombinationen av kompetens inom områden som teknik, affärer och ekonomi som gör att Outs kan erbjuda verkligt framstående lösningar för våra kunder.

Startups

Minsta gångbar produkt (MVP), proof of concept, insamling av startkapital och affärsrådgivning

CFO for hire

Finansiell förvaltning, finansiell analys, värdering, projektfinansiering, modellering, prognostisering, investor relations och exitstrategier

Perfekt matchning

Från teamledning till produktutveckling ger Outs er stöd. Ni bestämmer graden av stöd till er verksamhet genom att välja tjänster från Outs Support, Outs Team, Outs Project eller Outs Product.

Support

Kompletterande team, kvalitetssäkring och andra stödfunktioner, såsom rekrytering, HR och allmän administration.

Team

Outs sätter ihop ett team av specialister för att arbeta med ditt projekt eller leder vägen till en önskad affärsprocess enligt era riktlinjer.

Project

Outs ansvarar för projektleverans enligt era koncept och allmänna krav.

Product

Du ger oss ett koncept, och Outs gör resten av arbetet med att leverera en fungerande produkt.

Outset. Outsmart. Outstand.

Från att du betalar för våra tjänster, till att vi investerar i era projekt

Om oss

Outs är din pålitliga, flexibla och kostnadseffektiva partner. Oavsett storlek eller koncept för din produkt är för liten eller obetydlig för oss.

Outs erbjuder effektiva lösningar för Data Science, IT och kompetens inom affärsutveckling, kapitalanskaffning och operativa konsulttjänster till företag från idé till ett etablerat företag.

Vi kombinerar skandinavisk ledning och arkitekturlösning med tillgänglighet och överkomliga priser på högkvalificerad teknisk expertis i USA och Östeuropa.

Outs har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.

Outs ger kompromisslös sekretess till våra kunder i alla faser av vårt samarbete, och vi är öppna för alla former av samarbete.

Vi ser transparens och öppen kommunikation som en hörnsten för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder.

Kommunikation är grundvärdet i allt som vi gör på Outs. Medarbetarna är våra mest uppskattade resurser. De arbetar ofta på platser som är långt ifrån varandra, de har olika personligheter, intressen, ambitioner, passioner och yrkesbakgrund. Vårt team arbetar nära våra kunder och blir som en integrerad del av kundens verksamhet. Det förblir därför ledningen i Outs primära syfte att säkerställa att teamen levererar på ett effektivt och samordnat sätt, samtidigt som varje teammedlems individuella förmågor tas tillvara på.

Vi tror att nyckeln till förverkligandet av detta koncept är att främja en kultur av effektiv kommunikation byggd på öppenhet och transparens, där goda och dåliga idéer delas, blir hörda och bedömda på ett adekvat sätt för att kunna agera på de goda idéerna.

Våra kunder

Här presenterar vi några av våra referenskunder utan sekretesskrav. Kontakta oss gärna för mer information om våra senaste och pågående projekt.

Kontakter

Vänligen kontakta vårt kontor i Oslo via formuläret, e-post contact@outs.se, eller ring oss.